Du er her: Forsiden > Kunder > Nettleiepriser > Privat > Innhold > 

Nettleien får effekt- og energipris

Bilde av servicesenter1. august 2015 innførte Norgesnett Fredrikstad ny nettleie med effekt- og energipris for våre kunder med AMS- og timesmålere. Ved å fordele strømforbruket bedre gjennom hele dagen, oppnår vi å benytte det eksisterende strømnettet bedre og smartere. Smartere bruk av strømnettet kan utsette eller spare samfunnet for investeringer i nytt strømnett.

Den nye prismodellen er basert på hvilken effekt du benytter i nettet. Din nettleie bestemmes av maks effekten du benytter i løpet av en måned.
Vi har i en periode informert om hvordan dere kan følge med på strømforbruket og gitt tips og råd til hvordan man kan spre sitt strømforbruk gjennom hele dagen. Altså en bevisstgjøring på hvordan man bruker strømmen.

Slik er prisen

Den nye prisen på nettleien består av et fastbeløp, et effektledd (maksimaltimen) og et energiledd (forbruk). Maksimaltimen pr. mnd, som er den timen du avregnes for, er gjennomsnittet av de tre høyeste målte timeverdiene (de tre timene det er benyttet mest effekt). De tre høyeste målte timeverdiene må være på forskjellige dager.

For en normal husstand er et jevnt strømforbruk med på å bidra til en lavere pris på nettleien.

Hva kan du gjøre?

Hvis du gjør enkle grep i hverdagen er det mye å spare. Vi har laget modellen under som gir deg gode tips og råd om strømforbruket hjemme.
Altså en bevisstgjøring på hvordan man bruker strømmen. Den enkleste måten å forstå dette på er å se på en typisk familie som kommer hjem på ettermiddagen slik som illustrasjonen under viser. Vi setter igang alt på en gang. Med den nye nettleien er det penger å spare hvis du følger rådene i “Min optimale strømdag” og fordeler de strømkrevende apparatene ut i tid.

Bilde av servicesenter

Tilbake

Norgesnett Fredrikstad
Besøks- og postadresse: Stabburveien 18 | | 1617 (kart)
Tlf.: 02159 | fredrikstad@norgesnett.no
Webdesign fra Skill Østfold - Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS